Doporučení a tipy, jak správně pečovat o nábytek

Moc nás těší, že svůj domov zkrášlujete společně s námi a přejeme si, aby Vám nový nábytek sloužil a dělal radost co nejdéle. Proto se s Vámi chceme podělit o několik praktických rad a užitečných tipů.

Vybalení

Aby se nábytek při přepravě nepoškodil, bývá velmi dobře zabalen. Často je proto potřeba opatrně odstranit několik vrstev obalového materiálu.

Při rozbalování dbejte pokynů na obalu a nikdy nepoužívejte ostré ani špičaté předměty, jako jsou nůžky, nože a podobně.

Matraci rozbalte nejpozději do 24 hodin po převzetí a nechte ji po dobu 48 hodin regenerovat na rovném podkladu.

Montáž

Montáž či skládání nábytku provádějte vždy v souladu s přiloženým montážním návodem a za použití vhodných montážních nástrojů.

Nábytek instalujte vodorovně a na rovné ploše. Předejdete tím špatnému dovírání dvířek, vrzání, převrhnutí a poškození nábytku.

Pokud provádíte montáž na tvrdém povrchu (dlažba, plovoucí podlaha a podobně), je nutné podložit nábytek například kartonem, aby se neodřel nebo jinak nepoškodil.

Montáž nábytku

Umístění

Nábytek umístěte do suchých a optimálně větraných prostor, v minimální vzdálenosti 1,5 m od zdrojů tepla. Nikdy jej nevystavujte přímému slunečnímu záření a chraňte jej před deštěm a dalšími nepříznivými atmosférickými vlivy.

Péče a údržba

Aby vám nábytek vydržel co nejdéle jako nový, je třeba o něj správně pečovat.

Povrch nábytku čistěte pouze vhodnou navlhčenou textilií nebo papírovou utěrkou. Nepoužívejte chemické čisticí prostředky a abrazivní přípravky, které by mohly povrch poškrábat.

Vyhněte se zbytečnému namáčení, jež by mohlo nábytek nenávratně poškodit. Dojde-li k potřísnění nábytku vodou nebo jinou tekutinou, zasažený povrch ihned otřete a osušte.

Každý materiál má své charakteristické vlastnosti a vyžaduje jiný způsob údržby a čištění. Při péči o nábytek se vždy řiďte pokyny k údržbě přibalenými ke zboží. Pamatujte prosím, že poškození způsobené nevhodným čištěním nemohou být uznány jako důvod k reklamaci. Možnost reklamovat zboží ztrácíte také v případě nedodržení požadavků na údržbu (například pravidelná impregnace kůže).

K dobré kondici nábytku přispějete také tím, že čas od času zkontrolujte a v případě potřeby dotáhnete šrouby a místa spojů.

Údržba nábytku

Manipulace

Při přemísťování nábytku chraňte všechny jeho části před mechanickým poškozením.

Nábytek přemísťujte bez přidaného zatížení a vždy pouze přenášením (vlečením nebo posouváním jej můžete trvale poškodit).

Během přenášení držte nábytek za pevné konstrukční díly. Uchopte jej a nadzvedněte za spodní rám konstrukce, za asistence minimálně jedné další dospělé osoby.

Nábytek při přemísťování nikdy nedržte za vodorovné prvky, jako jsou police, zásuvky a podobně. Čalouněný nábytek při přemisťování nikdy nedržte za opěrné polštáře ani jiné čalouněné části, které mohou být náchylné k poškození.

Správné užívání

Životnost nábytku prodloužíte také tím, že jej budete používat pouze v souladu s jeho určením a konstrukčními vlastnostmi. Pokud není uvedeno jinak nebo to nevyplývá z podstaty samotného výrobku, je nábytek určen výhradně k sezení / ležení / ukládání a odkládání věcí.

Nábytek využívejte s ohledem na uvedenou nosnost a vyvarujte se nežádoucímu přetěžování jednotlivých částí. Police, šuplíky a jiné úložné prostory se snažte zatěžovat rovnoměrně. Úložné prostory postelí a sedacího nábytku nepřeplňujte, aby nedocházelo k deformaci a prohýbání.

Především čalouněný nábytek může být náchylný k poškození ostrými a drsnými předměty. Pokud máte domácí mazlíčky, berte prosím na vědomí, že potah není určen pro využívání zvířaty.

U sedacího nábytku sedejte pouze na části, které jsou k tomu určené. Nesedejte ani nestoupejte na područky, opěradla a měkké konstrukční díly. Nevyvíjejte příliš velkou zátěž na místa, která k tomu nejsou přizpůsobena. Nevhodné a extrémní zatížení může způsobit trhliny ve švech a deformaci konstrukce.

Nábytek není konstrukčně řešen tak, aby se po něm mohlo chodit, skákat, šplhat nebo se na něm daly provozovat další podobné aktivity. Důsledkem takového užívání (které je v rozporu s vhodným používáním) může být kromě poškození samotného nábytku také vážné nebo dokonce smrtelné poranění. Poškození nábytku způsobené takovým použitím nemůže být uznáno jako důvod k jeho reklamaci.

Užívání nábytku

Vlastnosti typické pro produkt

Každý produkt má v závislosti na použitých materiálech typické vlastnosti. Může se jednat například o nepatrné rozdíly zbarvení a struktury. Dále může jít o vytváření záhybů na látce (řasení), otisky sezení (lesk používaného místa) nebo žmolkování látek u čalouněného nábytku a matrací. Jde o přirozené jevy, které nemají na funkci, používání a životnost nábytku žádný vliv a nepředstavují vadu zboží.

Proč nábytek někdy vrže

Důvodů, proč nábytek vrže, může být hned několik. Tady jsou tipy, jak se s vrzáním vypořádat:

 1. Ujistěte se, že nábytek stojí na rovném povrchu.
 2. Zkontrolujte, zda jsou nožičky nábytku usazeny na podložce odolné vůči skluzu. Můžete použít třeba filc, který zabrání klouzání nábytku po podlaze.
 3. Ověřte, zda jsou vhodně zkombinované jednotlivé prvky nábytku (například postel, rošt a matrace).
 4. Přesvědčte se, že je v místnosti optimální vlhkost vzduchu. Například dřevěný nábytek vrže nejčastěji v zimě, kdy se méně větrá, více topí a v místnosti je větší vlhkost, díky které nábytek „pracuje“.
 5. Odhalte místo, kde nábytek vrže. Pro zjištění zdroje vrzání rozložte nábytek na jednotlivé prvky. Pokud vrzání jednotlivých prvků není znatelné, je příčinou vrzání tření materiálů jednotlivých elementů o sebe. K odstranění nepříjemných zvuků doporučujeme použít filcové podložky nebo kousek tkaniny na místech, kde dochází ke tření (například roštu o rám postele). V takovém případě se nejedná o podnět k reklamaci, protože nejde o vadu výrobku, ale o jev plynoucí z použitých materiálů.

Obecné informace

V rámci reklamačního procesu nejste jako zákazník povinen předávat prodávajícímu výrobek v původním obalu. Musíte jej však zabezpečit tak, aby byl při dopravě a manipulaci dostatečně chráněn proti dalšímu poškození.

Poskytnutá záruka na zboží se nevztahuje na závady, které vznikly:

 • neodbornou montáží
 • mechanickým poškozením vinou zákazníka
 • nedodržením návodu na používání
 • užíváním, které je v rozporu s návodem na používání nebo obvyklým používáním či jiným neoprávněným jednáním a manipulací, vedoucím k poškození zboží (za nesprávné užívání se považuje také neúměrné zatěžování nebo jiné neúměrné namáhání zboží, které je v rozporu s konstrukčními vlastnostmi produktu)
 • nevhodným umístěním (sálavé teplo, vlhko a podobně)
 • nesprávným uvedením do provozu
 • přetěžováním zboží (například používáním zboží v jiném režimu, než v domácím provozu)
 • zanedbáním údržby (například impregnace)
 • nevhodným čištěním a údržbou (například používáním saponátů a abraziv)
 • neodborným zásahem nebo opravou
 • neopatrnou manipulací a dopravou
 • běžným opotřebením způsobeným obvyklým užíváním
 • živelnou událostí
 • Registrace

Registrace nového účtu

Máte již účet? Místo toho se přihlaste