Pravidla slevové akce „Extra sleva 12 %“


Prodávající a organizátor slevové akce:

AM Digital s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 06657303, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 103457
Kontaktní telefon: +420 702 109 588, Kontaktní email: vase@veneti.cz

(dále jen „prodávající“)I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Pravidla slevové akce. Tato pravidla stanovují podmínky využití slevové akce „Extra sleva 12 %“ (dále také: „pravidla”), pořádané prostřednictvím internetového obchodu dostupného na webových stránkách www.veneti.cz (dále jen „internetový obchod“).

 2. Účastník slevové akce. Slevové akce se mohou účastnit všichni kupující (dále také: „účastník slevové akce”). Účastník slevové akce má při koupi zboží v internetovém obchodu právo, ale nikoliv povinnost, využít výhody slevové akce.II. PODMÍNKY VYUŽITÍ SLEVOVÉ AKCE

 1. Předmět slevové akce. Předmětem slevové akce je možnost, v rámci níž účastník slevové akce může v rámci nákupu v internetovém obchodě využít slevovou akci v podobě: 12% slevy při nákupu nad 17.000,- Kč na celý sortiment nábytku a dveří (dále také: „předmět slevové akce“). Účast ve slevové akci je dobrovolná.

 2. Platnost. Slevová akce platí od 25. 5. do 30. 6.

 3. Uplatnění. K účasti ve slevové akci je nezbytné při provedení objednávky vyplnit jednorázový slevový kód EXTRA12CZ na příslušné místo v objednávkovém formuláři. V rámci slevové akce bude kupní cena zboží ponížena o částku, na niž se vztahuje předmět slevové akce. V případě současného nákupu několika zboží v rámci jedné objednávky je předmět slevové akce vypočítán z celkové ceny zboží, na který se slevová akce vztahuje.

 4. Náklady na dodání. Slevová akce se nevztahuje na případné náklady na přepravu zboží zakoupených v rámci slevové akce v internetovém obchodu, které účastník slevové akce nese v plné výši.

 5. Účastník slevové akce potvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly, podmínkami ochrany osobních údajů, které jsou dostupné zde, a současně odesláním objednávky stvrzuje, že kupní smlouvu uzavírá dle obchodních podmínek, které jsou dostupné zde (dále jen „obchodní podmínky“). Jestliže z kontextu těchto pravidel jasně nevyplývá jinak, výrazy použité v těchto pravidlech mají význam, který jim vymezují obchodní podmínky.III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Informační povinnost. Vzhledem ke skutečnosti, že slevovou akci lze využít na jakékoliv zboží definované v rámci předmětu slevové akce, prodávající neuvádí v rámci této slevové akce u konkrétních zboží informaci o nejnižší ceně výrobků ve smyslu § 12a zákona č. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Informace o ceně zboží a výši slevy jsou shrnuty v objednávkovém formuláři.

 2. Odvolání slevové akce. Prodávající má právo slevovou akci kdykoliv odvolat, a to bez uvedení důvodu. Informace o odvolání slevové akce bude oznámena prostřednictvím internetového obchodu v termínu tří (3) dnů před jejím ukončením.

 3. Změna podmínek slevové akce. Prodávající si v případě výskytu závažného důvodu vyhrazuje právo na změnu pravidel slevové akce. K takovým důvodům patří například (a) změna právních předpisů upravujících zásady provádění slevové akce nebo prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu, která ovlivňuje vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a účastníků slevové akce; (b) změna způsobu provádění slevové akce, která byla způsobena technickými nebo technologickými důvody; (c) změna rozsahu nebo poskytování služeb, na které se vztahují ustanovení obchodních podmínek v případě, když prodávající zavedl nová, či změnil nebo stáhl stávajících funkce nebo služby, definované v obchodních podmínkách.

 4. Nové znění pravidel. V případě provedení změny v těchto pravidlech zveřejní prodávající nové znění pravidel v internetovém obchodě. Změny pravidel slevové akce jsou platné od okamžiku jejich umístění v internetovém obchodě.
 • Registrace

Registrace nového účtu

Máte již účet?
Místo toho se přihlaste Nebo Obnovit heslo