Vyhledat na blogu

ABS hrany

ABS hranyABS hrany se používají pro dokončení bočních ploch dřevotřískových desek a dalších velkoplošných materiálů používaných při výrobě nábytku z lamina. V dnešní době jsou aplikovány častěji než hrany melaminové (papírové). ABS hrany neslouží jen pro vzhledový efekt, ale plní také funkci ochrannou, a to především proti mechanickému poškození a vniku vlhkosti do materiálu (především dřevotřískových a dřevovláknitých desek). Vlhkost by totiž mohla způsobit jeho bobtnání a nenávratné poškození nábytku. 

ABS hrany se vyrábí v mnoha barevných provedeních, včetně dekorů dřeva, a ve svém chemickém složení obsahují takové přídavné látky, aby byly dostatečně pevné, odolné, ohebné a světlostálé. Vyrábí se hrany ploché (nejčastěji používané tloušťky jsou 0,5; 1 a 2 mm), ale také různě tvarované (ty už mívají větší tloušťku). Slabší hrany se aplikují na místa méně namáhaná a s menšími poloměry zaoblení, na která by nebylo možné aplikovat tlustší hranu. Ta se pak používá na více namáhaná místa, např. přední plochy nábytku. Tvarované hrany se používají na nábytek s větším designovým efektem.

ABS hrany se na boční plochy většinou aplikují lepením tavným lepidlem v olepovacích strojích. Šířkové přesahy se odstraní frézováním a tímto se vytvoří i zaoblení hran takové, aby nebyly ostré a nehrozilo tak zranění uživatele.


Výhody:

  • recyklovatelnost a zdravotní nezávadnost
  • mrazuvzdornost
  • tepelná a chemická odolnost
  • ekologická náhrada PVC
  • dobrá opracovatelnost a rozměrová stabilita


Nevýhody:

  • limitovaná odolnost vůči povětrnostním vlivům
  • relativně vysoké náklady na výrobu
  • hořlavost s vysokou kouřivostíCo znamená zkratka ABS?

ABS je zkratka pro akrylonitrilbutadienstyren, což je termoplastický kopolymer ze skupiny polystyrénových plastů. Patří do skupiny heterogenních kopolymerních látek vzniklých kombinací monomerů akrylonitrilu, butadienu a styrenu. V závislosti na použitém poměru výchozích látek má ABS rozdílné vlastnosti. Akrylonitril zvyšuje tepelnou a chemickou odolnost, butadien přispívá k lepší tažnosti a houževnatosti a styren zlepšuje opracovatelnost, snižuje nákladnost a dává lesklý povrch.

ABS má dobrou rázovou pevnost i při nižších teplotách, vyhovující pevnost a stálost, lesklý povrch a snadnou opracovatelnost. Pokud jsou přidány UV stabilizátory, je ABS vhodné i pro venkovní použití. ABS lze zpracovávat do teploty 280 °C (při vyšší teplotě se začne rozkládat). Hustota je 1045 kg*m-3 a tepelná odolnost výrobků nepřesahuje 150 °C.

ABS byl poprvé objeven během druhé světové války, kdy byl jeho základ použit jako alternativa pro kaučuk. Komerčně se ABS začalo využívat v roce 1950 ve snaze využít nejlepších vlastností polystyrenu a styren-akrylonitrilu.

ABS je odvozený z akrylonitrilu (15 - 35 %), butadienu (5 - 30 %) a styrenu (40 - 60 %). Akrylonitril je syntetický monomer vyrobený z propylenu a amoniaku. Butadien je ropný uhlovodík získaný separací z pyrolýzní C4-frakce a monomer styrenu je vyrobený dehydrogenací z ethylbenzenu (uhlovodík získaný při reakci ethylu a benzenu). Ve spojité fázi styren-akrylonitrilového kopolymeru jsou rozptýleny malé spojité částice polybutadienového kaučuku. Náklady na výrobu ABS jsou zhruba dvojnásobkem nákladů na výrobu polystyrenu, ale jsou získány mnohem lepší vlastnosti výsledného materiálu.

ABS hrany

Hledáte zajímavý produkt či kategorii?

Vybírejte z tisíce krásných kousků...