ABS hranyABS hrany se používají pro dokončení bočních ploch dřevotřískových desek a dalších velkoplošných materiálů používaných při výrobě nábytku z lamina. V dnešní době jsou aplikovány častěji než hrany melaminové (papírové). ABS hrany neslouží jen pro vzhledový efekt, ale plní také funkci ochrannou, a to především proti mechanickému poškození a vniku vlhkosti do materiálu (především dřevotřískových a dřevovláknitých desek). Vlhkost by totiž mohla způsobit jeho bobtnání a nenávratné poškození nábytku. 

ABS hrany se vyrábí v mnoha barevných provedeních, včetně dekorů dřeva, a ve svém chemickém složení obsahují takové přídavné látky, aby byly dostatečně pevné, odolné, ohebné a světlostálé. Vyrábí se hrany ploché (nejčastěji používané tloušťky jsou 0,5; 1 a 2 mm), ale také různě tvarované (ty už mívají větší tloušťku). Slabší hrany se aplikují na místa méně namáhaná a s menšími poloměry zaoblení, na která by nebylo možné aplikovat tlustší hranu. Ta se pak používá na více namáhaná místa, např. přední plochy nábytku. Tvarované hrany se používají na nábytek s větším designovým efektem.

ABS hrany se na boční plochy většinou aplikují lepením tavným lepidlem v olepovacích strojích. Šířkové přesahy se odstraní frézováním a tímto se vytvoří i zaoblení hran takové, aby nebyly ostré a nehrozilo tak zranění uživatele.


Výhody:

  • recyklovatelnost a zdravotní nezávadnost
  • mrazuvzdornost
  • tepelná a chemická odolnost
  • ekologická náhrada PVC
  • dobrá opracovatelnost a rozměrová stabilita


Nevýhody:

  • limitovaná odolnost vůči povětrnostním vlivům
  • relativně vysoké náklady na výrobu
  • hořlavost s vysokou kouřivostíCo znamená zkratka ABS?

ABS je zkratka pro akrylonitrilbutadienstyren, což je termoplastický kopolymer ze skupiny polystyrénových plastů. Patří do skupiny heterogenních kopolymerních látek vzniklých kombinací monomerů akrylonitrilu, butadienu a styrenu. V závislosti na použitém poměru výchozích látek má ABS rozdílné vlastnosti. Akrylonitril zvyšuje tepelnou a chemickou odolnost, butadien přispívá k lepší tažnosti a houževnatosti a styren zlepšuje opracovatelnost, snižuje nákladnost a dává lesklý povrch.

ABS má dobrou rázovou pevnost i při nižších teplotách, vyhovující pevnost a stálost, lesklý povrch a snadnou opracovatelnost. Pokud jsou přidány UV stabilizátory, je ABS vhodné i pro venkovní použití. ABS lze zpracovávat do teploty 280 °C (při vyšší teplotě se začne rozkládat). Hustota je 1045 kg*m-3 a tepelná odolnost výrobků nepřesahuje 150 °C.

ABS byl poprvé objeven během druhé světové války, kdy byl jeho základ použit jako alternativa pro kaučuk. Komerčně se ABS začalo využívat v roce 1950 ve snaze využít nejlepších vlastností polystyrenu a styren-akrylonitrilu.

ABS je odvozený z akrylonitrilu (15 - 35 %), butadienu (5 - 30 %) a styrenu (40 - 60 %). Akrylonitril je syntetický monomer vyrobený z propylenu a amoniaku. Butadien je ropný uhlovodík získaný separací z pyrolýzní C4-frakce a monomer styrenu je vyrobený dehydrogenací z ethylbenzenu (uhlovodík získaný při reakci ethylu a benzenu). Ve spojité fázi styren-akrylonitrilového kopolymeru jsou rozptýleny malé spojité částice polybutadienového kaučuku. Náklady na výrobu ABS jsou zhruba dvojnásobkem nákladů na výrobu polystyrenu, ale jsou získány mnohem lepší vlastnosti výsledného materiálu.

Načítám data...

  • Registrace

Registrace nového účtu

Máte již účet? Místo toho se přihlaste