LakováníProč lakovat nábytek?


Jedná se o nejčastější metodu povrchového dokončení dílců ze dřeva. Nátěrový film má funkci ochrannou, vzhledovou a ekonomickou. Lak se nanáší na předem připravený dílec různými technologiemi od amatérských po průmyslové s různými konečnými efekty a rozdílnou ztrátou laku. Každá technologie je použitelná na různé druhy laků a využitelná pro jiné tvary dílců.Operace před nanášením nátěrové hmoty

 • Příprava povrchu
 • Bělení
 • Moření
 • Patinování
 • Zbělování
 • Oživování dřevaAplikace nátěrové hmoty

 • Ručně (např. štětcem)
 • Máčením
 • Poléváním
 • Navalováním
 • Stříkáním
 • Oplachováním
 • Nanášení v bubnuRuční nanášení

I přesto, že se jedná spíše o amatérský způsob nanášení nátěrové hmoty, pro dosažení kvalitní povrchové úpravy je zapotřebí určitých zkušeností. Ruční nanášení se provádí štětci, houbičkami, polnami apod. V průmyslové výrobě se tento způsob téměř vůbec nevyužívá.Máčení

Výrobek se ponoří do nádoby s nátěrovou hmotou a po danou dobu se nechá ponořený. Poté se určitou rychlostí vytáhne a přebytečná nátěrová hmota se nechá odkapat. Máčení se provádí u menších dílců se složitým tvarem bez ostrých hran a dutin.Polévání


Nanášení nátěrové hmoty probíhá v polévacím stroji. Při aplikaci se vytvoří clona z nátěrové hmoty, kterou prochází dílec. Film se tvoří dopadem nátěrové hmoty na jeho povrch. Množství nanesené nátěrové hmoty se reguluje velikostí otvoru v polévací hlavě, tlakem v polévací hlavě a rychlostí dílce. Polévání je vhodné pro rovné dílce.Navalování


Provádí se v navalovacích strojích. Ty jsou vybaveny dávkovacím a nanášecím válcem. Aplikace nátěrové hmoty je možná pouze na rovné dílce. Výhodou tohoto systému je malá ztráta nátěrové hmoty a možnost vytvoření tenkého filmu.Stříkání


Stříkání může být pneumatické, tlakové s podporou vzduchu, vysokotlaké a elektrostatické. Při stříkání jsou velké ztráty nátěrové hmoty (až 70 %), je však možné povrchově dokončit i výrobky se složitým tvarováním. Nanášení se provádí stříkací pistolí, která je uzpůsobena pro každý druh stříkání. Pistole je ovládána buďto člověkem, automaticky či poloautomatickým robotem.Nanášení v bubnu


Provádí se u malých, většinou tvarově složitých výrobků, kdy nejsou kladeny vysoké nároky na kvalitu povrchového filmu. Tento způsob se v nábytkářství příliš nepoužívá, je vhodný např. pro povrchové dokončení dřevěných hraček apod.

Načítám data...

 • Registrace

Registrace nového účtu

Máte již účet? Místo toho se přihlaste