Nátěrové hmotyDruhy laků a jejich využití


Nátěrové hmoty jsou přírodní nebo syntetické látky, které slouží k povrchovému dokončení výrobků. Lak má funkci ochrannou, vzhledovou a ekonomickou.

Pro dokončení povrchu se uplatňuje široká škála laků, které se liší svým chemickým složením, mechanickými a fyzikálními vlastnostmi, barvou, způsobem aplikace apod. Laky se vyrábí v pěti stupních lesku (vysoký lesk, lesk, pololesk, polomat a mat). Vysoký lesk dodává nábytku punc exkluzivity a modernosti, je však náročnější na údržbu, protože se na něm zachytávají otisky rukou. Lakované povrchy jsou jednoduché na údržbu, je však nutné dodržovat instrukce podle typu laku tak, aby nebyl čištěním poškozen. Například v nábytkářství lze lak využít k tomu, aby běžné dřevo vypadalo jako exotická vzácná dřevina.Složení nátěrových hmot:

 • Pojivo (pryskyřice z přírodních surovin, syntetických polymerů, upravených polymerů)
 • Barviva, pigmenty
 • Rozpouštědla, ředidla, reaktivní rozpouštědla
 • Tužidla, tvrdidla, urychlovače, iniciátory
 • Povrchově aktivní látky
 • UV absorbéry
 • UV iniciátory, foto iniciátory
 • Plniva
 • MatovadlaRozdělení podle zakrytí kresby dřeva:

 • Transparentní, zabarvující, napouštěcí,
 • Lazurovací,
 • Pigmentované (emaily, základní barvy, plniče, tmely)
 • MořidlaRozdělení podle pořadí nánosu nátěrové hmoty:

 • Mořidlo
 • Plnič
 • Tmel
 • Základní barva, brusný základní lak, penetrační lak, barva
 • Lazurovací barva
 • Vrchní lak, (TOP lak), emailRozdělení podle použitého ředidla:

 • Vodou ředitelné jednosložkové na bázi akrylátových disperzí
 • Vodou ředitelné rozpuštěné polymery s hydrofilními skupinami
 • Vodou ředitelné dvousložkové
 • Lihové (šelak, jantar, kopál)Rozdělení podle způsobu tvorby nátěrového filmu:

 • Fyzikálním zasýcháním (reverzibilní změnou, při které se odpařením ředidla zvyšuje viskozita a nátěrová hmota přechází ze stavu sol do gel)
 • Fyzikálním zasýcháním a chemickým vytvrzováním
 • Chemickým vytvrzováním (oxidace olejů a olejových nátěrových hmot)
 • Vytvrzované zářením UV a EBC
 • Tuhnutím roztavených práškových povlakových hmotRozdělení podle použitého pojiva:

 • Nitrocelulózové nátěrové hmoty
 • Šelakové nátěrové hmoty
 • Olejové nátěrové hmoty
 • Kyselinotvrditelné nátěrové hmoty
 • Polyesterové nátěrové hmoty
 • Epoxidové nátěrové hmoty
 • Akrylátové nátěrové hmoty
 • Syntetické – alkydové nátěrové hmoty
 • Voskové nátěrové hmotyNitrocelulózové nátěrové hmoty

Výhodou nitrocelulózových laků je rychlé schnutí. Film se tvoří fyzikální změnou - odpařením rozpouštědla. Po rychlém odpaření hlavního podílu rozpouštědla se vytvoří na povrchu zaschlý film a během následující jedné až dvanácti hodin dojde k úplnému zaschnutí. Zaschlé nátěrové filmy jsou reverzibilní (lze vrátit do původního stavu), jejich vlastnosti ohraničuje termoplastický charakter základní filmotvorné složky.

Tyto laky lze nanášet až v sedmi vrstvách. Těmito laky je možno vytvořit všechny stupně lesku, lazurovací i pigmentovou povrchovou úpravu. Při nanášení je vždy nutné dodržovat minimální teplotu nátěrové hmoty i prostředí mezi 15 až 18 °C a nenanášet nátěrovou hmotu na vlhký podklad. Nízká teplota a vysoká vlhkost způsobují bělení nátěru. Nátěrový film má malou odolnost vůči některým studeným kapalinám a suchému a vlhkému teplu. Časem se může projevit propadání filmu a navíc laky obsahují vysoké množství rozpouštědla a ředidla. Uplatňují se zejména u nábytku, kde nejsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu povrchové úpravy.Olejové nátěrové hmoty

Pojivem je čistý vysychavý olej nebo olejovo pryskyřičné pojivo. Nátěrový film vzniká autooxidační reakcí. Oleje rozlišujeme na rostlinné a živočišné, dále na vysychavé, polovysychavé a nevysychavé. Laky žloutnou, neobsahují emise a nelze je kombinovat s jinými nátěrovými hmotami během nanášení a při aplikaci, což výrazně omezuje jejich použití. Lze s nimi vytvořit malé nánosy.Alkydové syntetické nátěrové hmoty

Alkydy jsou estery vícesytných alkoholů a mastných kyselin. Známe rozpouštědlové, vodouředitelné i vypalovací hmoty. Povrchová úprava má vynikající odolnost – vysokou tvrdost, pružnost, odolnost vůči působení studených kapalin, přilnavost k podkladu a odolnost vůči povětrnostním a klimatickým změnám. Z důvodu vysokého obsahu emisí rozpouštědla se využívají málo. Často se alkydové laky používají k výrobě předmětů určených do exteriéru se zvýšenými požadavky na fyzikálně-mechanickou odolnost.Lihové nátěrové hmoty

Tyto laky jsou vyrobeny rozpuštěním pojivové složky (šelaku, butyrátu celulózy, nitrátu celulózy či syntetické pryskyřice) v alkoholu. Lihové laky se vyznačují rychlým zasycháním, vysokým leskem a dobrou odolností vůči studeným kapalinám. Jsou snadno zpracovatelné, mají pěkný vzhled a nezatěžují životní prostředí díky surovinám, které jsou z obnovitelných zdrojů.Voskové nátěrové hmoty

Laky jsou vyrobeny z přírodního vosku (např. karnaubský, včelí) nebo syntetického vosku vyrobeného na bázi polypropylenu nebo polyesteru. Povrchová úprava se vyznačuje přírodním vzhledem, nepotlačuje kresbu dřeva, neuvolňuje žádné emise a je z obnovitelných zdrojů. Film má však malou tvrdost a špatnou odolnost vůči působení vlhkosti, studených kapalin a poškrábání. Plochy dokončené voskovou nátěrovou hmotou lze opětovně dokončit zase jen voskovou nátěrovou hmotou.Vodou ředitelné nátěrové hmoty

Jedná se o akrylátové disperze:

 • Ve vodě rozpustné polymery polyuretanových pojiv s adovanými hydrofilními skupinami
 • Dvousložkové systémy
 • Laky vytvrzované UV zářením

Vodou ředitelné nátěrové hmoty nesmí být skladovány při teplotě nižší jak 0 °C, protože jim hrozí poškození mrazem. Při nanášení vodou ředitelných nátěrových hmot musí být okolní teplota mezi 18 - 22 °C, teplota povrchu upravovaných dílců nesmí být nižší než 15 °C a optimální vlhkost vzduchu je 55 - 65 %.Polyuretanové nátěrové hmoty

Skládají se z reagujících alkyd akrylátů, isokyanátů a rozpouštědel. Rozeznáváme laky:

 • Jednosložkové (vytvrzují vzdušnou vlhkostí)
 • Dvousložkové čisté
 • Dvousložkové kombinované s nitrocelulózou a akryláty

Vysoušení a vytvrzování probíhá do teploty 40 °C. Nátěrový film je vysoce odolný vůči chemikáliím a povrch je hladký a slitý. Nevýhodou těchto laků je poměrně pomalé schnutí, omezená životnost směsi a toxicita izokyanátů obsažených v nátěrové hmotě.Polyesterové nátěrové hmoty

Tyto laky patří mezi vysokosušinové bezrozpouštědlové nátěrové hmoty na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic. Jsou to polyestery z více funkčních nenasycených alkoholů a vícesytných nenasycených kyselin. Při tvorbě nátěrového filmu dochází k rekci polyesteru se styrénem po iniciaci peroxidy díky jejich schopnosti tvořit radikály. Do nátěrové hmoty je nutné přidávat parafín pro zabránění reakce se vzdušným kyslíkem. Parafín se během zasýchání vyplaví na povrch, odkud se po vytvrzení filmu setře.Kyselinotvrditelné nátěrové hmoty

Tyto nátěrové hmoty mohou být jednosložkové, dvousložkové i kombinované a lze jimi vytvořit matný, polomatný i lesklý povrch. Tento lak se vyrábí z alkydových i esterifikovaných aminoformaldehydových pryskyřic a jsou tuženy kyselinou  paratoluénsulfonovou. Při aplikaci je důležité dodržet poměr tužení.Epoxidové nátěrové hmoty

Mají široké spektrum forem. Pro dokončování dřeva nejsou vhodné, protože se vyznačují malou pružností nátěrového filmu a postupem času žloutne. Navíc při nanášení a zasychání nátěrových filmů dochází k odpařování organických rozpouštědel a díky bazickému působení jsou pro lidskou tkáň škodlivé.Vysokosušinové nátěrové hmoty

Tyto laky obsahují více jak 65 % sušiny. Filmotvornou složkou je například polymer dvousložkového polyuretanu. Vysokosušinové nátěrové hmoty jsou šetrné k životnímu prostředí, neboť obsahují minimální množství rozpouštědla.Práškové povlakové nátěrové hmoty

Jedná se o polyester akrylátové  termoplastické  polymery. Práškový povlak vzniká nanesením prášku na předehřátou plochu IRM zářením, kde se roztaví, sline ve film a UV zářením se vytvoří nátěrový film.

Načítám data...

 • Registrace

Registrace nového účtu

Máte již účet? Místo toho se přihlaste