ThermoWood


ThermoWood je ochranná známka výrobků ze dřeva vyrobených speciální metodou vyvinutou ve Finsku. Jedná se o tepelně modifikované dřevo finské (severské) borovice. Použitím vysoké teploty polymeruje chemická struktura buněčných stěn dřeva a dochází k zesíťování monomerů, čímž se mění fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva. Díky zvýšené trvanlivosti dřeva jsou výrobky vhodné pro použití v prostředí s náročnými klimatickými podmínkami. Dřevo se vyznačuje typickou barvou a zvýšenou rozměrovou stabilitou.

První modifikaci dřeva založenou na principu využití vysoké teploty použil Stamm již v roce 1946 v USA. Jeho metoda se však komerčně nikdy neuplatnila, neboť docházelo k výraznému snížení mechanických vlastností dřeva a hrozilo nebezpečí požáru ve výrobní komoře. V Německu byl už v roce 1973 vyvinut postup modifikace dřeva za použití vlhkosti, tepla a tlaku bez přídavku chemikálií. Tuto metodu aplikovali při použití páry Burmeister v roce 1974 a Giebeler v roce 1983. Ani jejich metody se však komerčně neuplatnily.

Teprve v devadesátých letech 20. století došlo k průlomu této metody a jejímu uplatnění v dřevozpracujícím průmyslu. Jedním z cílů výzkumu bylo snížení příjmu vlhkosti dřevem, tedy eliminace sorpčních schopností dřeva, a tím i minimalizace rozměrových změn a zvýšená odolnost vůči dřevokazným houbám.

V roce 1994 patentovala firma Finnforest speciální systém úpravy dřeva pomocí vysoké teploty a takto modifikované dřevo se produkuje pod značkou ThermoWood. V roce 2000 bylo založeno sdružení International ThermoWood Association, které má podpořit používání produktů ThermoWood. Pouze členové asociace mají právo používat ochrannou známku ® Thermowood. Zároveň spolupracují v oblasti normalizace a kontroly kvality a výzkumu s cílem zlepšit používání výrobků ThermoWood.

ThermoWood se vyrábí v komorách, ve kterých je teplo produkováno elektrickými odporovými tepelnými zdroji. Potřebnou vodní páru produkují vyvíječe páry. Přiměřenou cirkulaci vzduchu v komoře pak zajišťují ventilátory. Rychlost vzduchu je 10 m•s-1. V komoře jsou umístěny snímače na měření teploty, vlhkosti prostředí a vlhkosti dřeva a celá komora pro modifikaci dřeva teplem je řízena a kontrolována počítačem.


Metoda tepelné modifikace vlastností dřeva od firmy Finnforest je rozdělena do třech základních kroků:

 • Úsek ohřevu a sušení je charakterizován prvotním růstem teploty nad 100°C a následným snižováním vlhkosti dřeva za vysoké teploty 100 až 150°C a další růst teploty na 150 °C a více (úsek trvá více jak 48 hodin).
 • Vlastní tepelná modifikace dřeva při konstantní teplotě mezi 150 až 250 °C, výsledná kvalita dřeva je ovlivněna použitou teplotou a délkou jejího působení (proces trvá 0,5 - 4 hodiny).
 • Ochlazování a stabilizace probíhá zpravidla 24 hodin.

ThermoWood je vyráběn ve dvou třídách, které se liší postupem výroby a výslednými vlastnostmi. Jedná se o produkty Thermo-S a Thermo-D.

 • Thermo-S - Písmeno S znamená stabilitu, která je klíčovou vlastností produktu spolu se vzhledem. Průměrná hodnota tangenciálního bobtnání a smršťování je 6 - 8 %. Podle normy EN 113 je Thermo-S klasifikován jako relativně odolný a jeho odpor vůči rozpadu splňuje požadavky třetí třídy.
 • Thermo-D - Písmeno D znamená trvanlivost. Klíčovou vlastností tedy spolu se vzhledem byla odolnost vůči biologickým činitelům. Průměrná hodnota tangenciálního bobtnání a smršťování je 5 - 6 %. Podle normy EN 113 je Thermo-D klasifikován jako odolný a jeho odpor vůči rozpadu splňuje požadavky druhé třídy.


Použití:

Thermo-S měkké
Thermo-S tvrdé
stavební prvky
zařízení bytu v suchém prostředí
armatury v suchých podmínkách
nábytek
zahradní nábytek
lavice do saun
dveřní a okenní díly
bytové zařízení
přípravky
podlahy
konstrukce saun
zahradní nábytek
Thermo-D měkké Thermo-D tvrdé
obklady
vnější dveře
rolety
ekologické stavby
zařízení saun a koupelen
podlahy
zahradní nábytek

Konečné použití stejné jako u Thermo-S.Pokud je však požadována tmavší barva, je doporučeno použít Thermo-D.Výhody:

 • výborná rozměrová stabilita při působení vlhkosti
 • snížená rovnovážná vlhkost dřeva
 • tmavší barva v celém průřezu
 • ekologický produkt (ThermoWood neobsahuje žádné chemikálie, ty nejsou použity ani při jeho výrobě)
 • zvýšená tvrdost dřeva
 • nižší váha
 • zvýšená biologická odolnost
 • u jehličnatých dřevin se vypaří pryskyřiceNevýhody:

 • redukovaná ohybová pevnost dřeva
 • snížená elasticita dřeva
 • vypadávání suků z materiáluVideo:

Výroba Thermowood materiálu od těžby dřeva až po stavbu domku v krátkém videu

Načítám data...

 • Registrace

Registrace nového účtu

Máte již účet? Místo toho se přihlaste